Momsregnskab for begyndere

Momsregnskab for begyndere

Er du ikke helt sikker på om dit momsregnskab stemmer og eller er du helt ny virksomhed og gerne vil vide mere om momsregnskab så kommer der her en gennemgang af hvad momsregnskaber er og hvordan man skal håndtere den som virksomhed.

Hvad er momsregnskab?

Hvis din virksomhed omsætter for mere eller har planer om at omsætte for mere end 50000  så skal du momsregistres. Det kan i korte træk et forklares ved at det skal vise, hvor meget du skal indberette og betale moms. dette kræver typsik en række momskonti. Du skal føre regnskab over køb og salg af vare eller ydelser, så du ved udgangen af din momsperiode kan  opgøre og indberette de korrekte tal til SKAT. Hvis du handler med udlandet er det vigtig at have en separat konto hvor du bogføre for dine transaktioner. Det er vigtigt at du opbevarer dine regnskaber 5 år frem, da skat kan kræve at se dem.

Hvordan skal dit momsregnskab se ud?

Dit momsregnskab skal være en integreret del af din forretning. Det kan være nemmere for dig hvis du bruger et bogføringsprogram ellers kan excel også bruges til at holde styr på momsregnskabet. Dit momsregnskab skal indeholde; En konto for købsmoms og en konto for salgsmoms. og hvis du handler med udlandet skal du have flere konti;

  • Konto for moms af varekøb fra udlandet
  • Konto for moms af køb af ydelser fra udlandet
  • Konto for køb af varer i andre EU-lande
  • Konto for køb af ydelser i andre EU-lande
  • Konto for salg af varer til andre EU-lande
  • Konto for salg af ydelser til andre EU-lande (momsangivelsens rubrik B – ydelser)
  • Konto for eksport til lande uden for EU

Hvornår er momsperioden?

Du skal være opmærksom på hvornår  momsperioden er,  inden du indberetter momsen.

Du skal medregne alle bilag, som er aktuelle for momsperioden. Det gælder også selvom beløbet på købs- eller salgsfakturaen ikke er betalt.